Thi công tổ hợp dịch vụ chức năng tại Ninh Bình

Thi công tổ hợp dịch vụ chức năng tại Ninh Bình

Thi công tổ hợp dịch vụ chức năng tại Ninh Bình

Thi công tổ hợp dịch vụ chức năng tại Ninh Bình

 

Tổ hợp dịch vụ chức năng tại Ninh Bình. Tư vấn thiết kế thi công Công ty TNHH Sapro Hà Nội

 

Tư vấn thiết kế ninh bình

tổ hợp dịch vụ chức năng tại Ninh Bình

 

 

kien-truc-ninh-binh (4)

tổ hợp dịch vụ chức năng tại Ninh Bình

 

Hình ảnh hiện tại

Hình ảnh hiện tại

 

Hình thái kiến trúc

Hình thái kiến trúc

 

Mô phỏng 1

Mô phỏng ban ngày

Mô phỏng ban ngày

 

Mô phỏng ban đêm

Mô phỏng ban đêm

 

Mô phỏng 2

Mô phỏng ban ngày

Mô phỏng ban ngày

 

Mô phỏng ban ngày

Mô phỏng ban ngày

 

Mô phỏng 3

Mô phỏng ban ngày

Mô phỏng ban ngày

 

Mô phỏng ban đêm

Mô phỏng ban đêm

 

Mô phỏng 4

Mô phỏng tổng thể

Mô phỏng tổng thể

 

Mô phỏng tổng thể

Mô phỏng tổng thể

 

TƯ VẤN NỘI THẤT / RECOMMENT INTERIOR DESIGN

TƯ VẤN NỘI THẤT / RECOMMENT INTERIOR DESIGN

 

TƯ VẤN NỘI THẤT / RECOMMENT INTERIOR DESIGN

TƯ VẤN NỘI THẤT / RECOMMENT INTERIOR DESIGN

 

TƯ VẤN NGOẠI THẤT / RECOMMENT EXTERIOR DESIGN

TƯ VẤN NGOẠI THẤT / RECOMMENT EXTERIOR DESIGN

 

TƯ VẤN NGOẠI THẤT / RECOMMENT EXTERIOR DESIGN

TƯ VẤN NGOẠI THẤT / RECOMMENT EXTERIOR DESIGN

 

TƯ VẤN THI CÔNG/ CONSTRUCTION CONSULTING

TƯ VẤN THI CÔNG/ CONSTRUCTION CONSULTING

 

TƯ VẤN THI CÔNG/ CONSTRUCTION CONSULTING

TƯ VẤN THI CÔNG/ CONSTRUCTION CONSULTING

 

TƯ VẤN THI CÔNG/ CONSTRUCTION CONSULTING

TƯ VẤN THI CÔNG/ CONSTRUCTION CONSULTING

 

By vườn chung cư SAPRO

email