Tường xanh chung cư

Tường xanh chung cư

Tag Archives: Tường xanh

Tường Xanh Vertical Treo Trong Nhà

Tường Xanh Vertical Treo Trong Nhà. Một bộ Vườn Tường Nhà Phố gồm 3 module có thể trồng được 9 cây xanh hay hoa trong nhà hay ngoài trời. Hay treo lên