vườn-tường-đứng-trong-xanh

Sự ra đời của kiến trúc cảnh quanSự ra đời của kiến trúc cảnh quan

  • 0 Comments
  • 28 August 2014
Sự ra đời của kiến trúc cảnh quan Vườn treo Babylon từ rất lâu đời đến nay đã để lại cho nhân loại thế giới những ấn tượng sâu sắc về một Khu Vườn Xanh rộng lớn, được treo trên cao và cả những cây xanh treo ngang dọc với thiết kế rất kỳ lạ