Cây đường viền

Cây đường viền

Cây đường viền

Cây Môn Đốm

Cây Môn Đốm! Tên thường gọi: Môn đốm

Tên khoa học: Caladium bicolorCaladium bicolor

Họ thực vật: Araceate (Ráy)

Cây thân thảo lâu năm

email
Xem chi tiết...

Cây Mắt Nai

Cây Mắt Nai! Tên thường gọi: Mắt nai, Mắt nhung

Tên khoa học: Alternanthera dentata

Họ thực vật: Amaranthaceae (Rau dền)

Xem chi tiết...

Cây Mai Chỉ Thiên

Cây Mai Chỉ Thiên! Tên phổ thông: Mai chỉ thiên

Tên khoa học: Wrightia antidysenterica

Họ thực vật: Apocynaceae (Trúc đào)

Xem chi tiết...

Cây Lan Rẽ Quạt

Cây Lan Rẽ Quạt! Tên thường gọi: Lan rẽ quạt, Rẽ quạt, Xạ can, Lưỡi đồng,Tên khoa học: Belamcanda chinensis (L.) DC., Họ thực vật: Iridaceae (La don)

Xem chi tiết...

Cây Dứa Cảnh Lệ

Cây Dứa Cảnh Lệ! Tên thường gọi: Cây dứa cảnh lệ, dứa cánh sen, cây ngôi sao đỏ, cây ngọn lửa đỏ, Tên khoa học: Tillandsia imperalis (Dứa cảnh nến đỏ)

Xem chi tiết...

Cây Cúc Đồng Tiền

Cây Cúc Đồng Tiền – cây cảnh hà nội! Tên cây: Đồng tiền, Cúc Đồng tiền, Tên khoa học: Gerbera jamesonii Hook., Gerbera Jamesonii Họ thực vật

Xem chi tiết...

Cây Dương Xỉ

Cây Dương Xỉ – cây cảnh Hà Nội! Tên cây: Dương xỉ Cây thân rễ bò. Lá kép lông chim dày đặc, lá phụ xếp sát nhau trên một mặt phẳng. Ổ bào tử nằm ở mép lá.

Xem chi tiết...

Cây Dền Đỏ

Cây Dền Đỏ – cây cảnh Hà Nội! Tên cây: Dền đỏ, Dền kiểng, Cau kỷ, Tên khoa học: Alternanthera bettzickiana. Cây dền cảnh đỏ là loại cây thân thảo lâu năm

Xem chi tiết...

Cúc Bách Nhật

Cúc Bách Nhật – cây cảnh hà nội! Tên cây Cúc bách nhậtm Tên tiếng Anh : Globe Amaranth, Bachelor’s button, Amaratoide. Tên Khoa Học : Gomphrena globosa Linn

Xem chi tiết...

Chuỗi Ngọc Vàng

Chuỗi Ngọc Vàng – cây cảnh hà nội! Tên cây: Chuỗi ngọc vàng, Tên khoa học: Duranta repens. apro địa chỉ mua cây cảnh ở Hà Nội, Cho thuê cây cảnh đẹp

Xem chi tiết...

Lan Chi Lá Dài

Lan Chi Lá Dài – cây cảnh Hà Nội! Tên cây: Cao cẳng vằn, Lan chi lá dài, Tên khoa học: Ophiopogon jaburan. Sapro địa chỉ mua cây cảnh ở Hà Nội

Xem chi tiết...

Cẩm Tú Mai

Cẩm Tú Mai – Cây Cảnh Hà Nội! Tên thường gọi: Cẩm tú mai. Sapro địa chỉ mua cây cảnh ở Hà Nội, Cho thuê cây cảnh đẹp, cây ngoại thất sân vườn, nhiều loại

Xem chi tiết...