Cây cỏ

Cây cỏ

Cây cỏ

Cây Hoa Mười Giờ

Cây Hoa Mười Giờ – cây cảnh hà nội. Tên cây:Cây hoa mười giờ, Tên khoa học: Portulaca grandiflora. Sapro địa chỉ mua cây cảnh ở Hà Nội, Cho thuê cây cảnh đẹp

email
Xem chi tiết...

Cỏ Lông Heo

Cỏ lông heo – cây cảnh hà nội! Tên cây: Cỏ lông heo Tên khoa học: Zoysia Tenuifolia. sapro địa chỉ mua cây cảnh ở hà nội, cây cảnh đẹp, cây cảnh Hà Nội

Xem chi tiết...

Cỏ Xuyến Chi

Cỏ Xuyến Chi – cây cảnh hà nội! Tên gọi khác: Cúc xuyến chi, cúc mặt trời. Tên khoa học: Wedelia trilobata, sapro địa chỉ cho thuê cây cảnh ở Hà Nội

Xem chi tiết...

Cỏ Lá Gừng

Cỏ Lá Gừng – cây cảnh Hà Nội! Tên cây: Cỏ lá gừng Tên gọi khác: Cỏ lá tre. cho thuê cây cảnh tại hà nội, cây cảnh đẹp cho thuê, cung cấp cây ngoại thất

Xem chi tiết...

Cỏ Nhung Nhật

Cỏ Nhung Nhật – cây cảnh đẹp Hà Nội! Tên gọi khác: Cỏ Nhung Tên khoa học: Zoysia japonoca, địa chỉ cho thuê cây cảnh hà nội, cây cảnh đẹp

Xem chi tiết...

Cỏ Đậu phộng

Cỏ Đậu phộng – cây cảnh đẹp! Tên gọi khác: Đậu phộng kiểng, Cỏ Đậu phộng, Hoàng lạc thảo, Cúc Đậu bò. Tên khoa học: Arachis pintoi là loại cây cảnh đẹp cho thuê

Xem chi tiết...